O mně

Lektorka DanceTance

Jmenuji se Lenka a pohybu se věnuji už od doby, kdy jsem se naučila chodit. Nejdříve jsem se věnovala moderní gymnastice, ze které jsem se přesunula k synchronizovanému plavání a v mezičase jsem se věnovala herectví.

Ve svých 11 letech jsem se rozhodla věnovat jedné věci naplno a to tanci.

Nastoupila jsem na Taneční centrum Praha - konzervatoř + gymnázium z. ú., kde jsem získala většinu svých tanečních zkušeností díky vystoupením a projektům, kterých jsem se zúčastnila. Měla jsem také možnost spolupracovat se zahraničními pedagogy na různých tanečních stážích a rozšiřovat tak svůj pohybový slovník.

Po úspěšném ukončení studia maturitou a absolutoriem jsem získala titul diplomovaného specialisty v oboru pedagogiky tance a vydala jsem se rozšířit své obzory do Berlína, kde jsem byla na konkurzu vybrána na profesionální taneční program Art Factory International do Itálie, kde jsem poté strávila 8 měsíců.

V Itálii jsem také získala certifikát Corpo Poetico v oblasti zkoumání možností pohybu zdravotně postižených a práce s touto skupinou. Také jsem se zúčastnila semináře Sport and Science, který mne inspiroval ke způsobu učení tance, které nebude níčit tělo, ale naopak pomůže člověka udržet v dobré kondici a náladě.

Za svou taneční kariéru jsem si prošla také mnoha různými zraněními, o kterých si většina lidí mylně myslí, že k tanci patří, a proto jsem se začala zajímat o fyzioterapii. Těla tanečníků a celkově sportovců jsou přizpůsobena podle jejich zátěže, což je důvodem proč některé z fyzioterapeutických cviků, které jsou řešením pro běžného člověka, nemusí tanečníkům/sportovcům pomoci, v horším případě na ně může mít cvik až negativní vliv.

Proto jsem se také rozhodla na téma fyzioterapie pro tanečníky vypracovat svou absolventskou práci, ve které jsem věnovala pár odstavců i taneční terapii, která je s tématem úzce spjata, protože taneční výkony jsou stejně náročné jak fyzicky, tak psychicky.

Rozhodla jsem se pro práci s dětmi, kterým předám základy tanečních technik jako je contemporary, balet, jazz nebo například rytmika. Pro děti, které se tanci chtějí věnovat profesionálně je tento způsob vzdělávání ideální, jelikož napomáhá jejich tělu udržovat ho zdravé a tím pádem prodlužuje jeho případnou taneční kariéru. Pro děti, které si chtějí zatancovat pro zábavu je kurz vhodný úplně stejně, protože udržuje tělo ve zdravé kondici a zaručuje úsměv na tváři.

Životopis: Lenka Zahalková